Kalite Politikası

KLEMSAN olarak faal halde olduğumuz; “ELEKTRİK CİHAZLARININ PİRİNÇ
EKİPMANLARININ İMALATI VE SATIŞI” kapsamı dahilinde;


● İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen
talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip
teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,


● Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,


● Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele
kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve
yaratıcılığa teşvik etmek,


● Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,


● Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedefleri
(KH01)’ nin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,


● Ulusal ve uluslararası standartlara uymak,

kalite politikamızdır.


Bu doğrultuda KLEMSAN olarak Kalite Hedefleri (KH01)’ mizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi
sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı
taahhüt ederiz.

 

Klemsan Elektrik
Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.